گروه مدیریت تامین انرژی آبان

در سال ۱۳۹۴ شرکت مدیریت تامین انرژی آبان با نگاهی به بحران انرژی در سطح جهانی و به شکلی گسترده تر در سطح کشور و تهدید آن برای بهبود روند اقتصادی تاسیس شد تا از تجربه حدود ۲ دهه فعالیت گروه شرکت های آبان و پتانسیل نیروهای متخصص آن ،در زمینه تحقیق و ایجاد راهکارهای عملی استفاده نماید و در کنار رفع نیاز های گروه شرکت های آبان در جهت کمک به بهبود زیر ساخت های تامین انرژی در سطح کشور به این حوزه ورود نماید.
رو به اتمام بودن منابع سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای و تخریب محیط زیست توسط آلاینده‌های ناشی از بهره‌برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
اما استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر با یک چالش بزرگ روبروست و آن قیمت تمام شده بالای انرژی حاصل از آنهاست. از طرفی نگرانی درباره تغییرات زیست‌محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت‌های فسیلی باعث شده بهره‌برداری و تجاری‌سازی منابع سرشار تجدیدپذیر و پرداختن به این انرژی‌ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها از اهداف این شرکت باشد.
در سال ۱۳۹۸ همزمان با تشدید تحریم ها با توجه به تحقیقات مناسبی که در حوزه انرژی به عنوان نیاز اولیه و زیر ساخت فن آوری بلاک چین و تولید و استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده صورت گرفته بود این شرکت به این حوزه ورود کرده و با اخذ جواز تاسیس در حال انجام مراحل ازمایشی و تکمیل پروژه مذکور می باشد .