نصب و راه اندازی

installation

شرکت کولر هوایی آبان، قادر به انجام تمام مراحل نصب و راه اندازی متناسب با نیاز مشتری است. این شرکت قادر به انجام نصب و راه اندازی محصولات خود در سایت و نظارت بر ساخت و نصب متناسب با نیاز مشتری با استفاده از نیروهای آموزش دیده و متخصص در تمام زمینه های طراحی و مهندسی عمران، مکانیک، برق و ابزار دقیق می باشد. شرکت کولر هوایی آبان با تکیه بر تجارب گسترده کارشناسان آگاه خود و با توجه به انجام پروژه های زیادی در نصب و راه اندازی، به دست آورد بالقوه ای برای اجرای پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی در سطح ملی و بین المللی دست یافته است.

TOP