سیستم های خنک کننده نیروگاهی

Power Plant Cooling Systemsسیستم های خنک کننده نیروگاهی

COOLING SOLUTIONSروش های خنک کنندگی

HEAT EXCHANGERSمبدل حرارتی

شرکت کولر هوایی آبان در زمینه پروژه های نیروگاهی در دو زمینه زیر فعالیت دارد :

برج خنک کننده خشک : که شامل تامین تجهیزات لازم برای سیستم های خنک کننده مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

خنک کننده هیبرید : جهت کاهش مصرف آب

مبدل های حرارتی که توسط شرکت کولر هوایی آبان طراحی و ساخته می شود به شرح زیر می باشد :

مبدل Heller-Forgo (دلتا) : مبدل حرارتی از جنس آلومینیوم که با روکش شیمیایی پوشش داده می شود، توان تحمل شرایط محیطی تا 15 سال را داراست.

کندانسور هوا خنک : این نوع مبدل در انواع مدل ها و به صورت مبردهای تک ردیفه و چندین ردیفه در این شرکت تهیه می شوند.

TOP