سیستم های سرد کننده


package hp1

طراحی و مهندسی پکیج خنک کننده متناسب با نیاز مشتری انجام می گیرد.

طراحی پکیج خنک کننده به صورت چارچوب کامل که شامل تمامی مراحل طرح فرآیندی، مهندسی تفصیلی، تامین مدارک و نقشه های فرآیند و گارانتی محصول جهت ارائه به مشتری در این شرکت انجام می گیرد

شرکت کولر هوایی آبان ، قادر به اجرای کامل پروژه های پکیج خنک سازی است که شامل خدمات زیر می باشد: مهندسی اصولی، مهندسی تفصیلی، خدمات تدارکات و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی می باشد.خدمات مشاوره ای : ارائه مشاوره تخصصی در بهبود فرآیند سیستم ها، افزایش ظرفیت، توان کاری و سایر موارد.

ارتباط بین خریدار و فروشنده : اجرای مهندسی تفصیلی با توجه به نیاز تجهیزات موجود در سیستم و متناسب با نیاز مشتری در مراحل اولیه طراحی.

امکان تامین انواع کمپرسورها به شرح زیر :

  1. کمپرسور اسکرو با تزریق روغن
  2. Oil Free Screw Compressor
  3. کمپرسور اسکرو بدون روغن

کمپرسور گریز از مرکز

  1. کمپرسور رفت و برگشتی

زمینه های سیستم های خنک کننده

  1. Air cooled
  2. هوا خنک
  3. Shell & tube Heat Exchanger
  4. مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی صفحه ای

TOP