ایرکولر

مبدل حرارتی هوا خنک (کولر هوایی) وسیله یا تجهیزی است جهت انتقال حرارت مستقیم از یک سیال یا گاز به هوای محیط. یک روش جهت خنک کردن مایعات و گازها استفاده از دو منبع مقرون به صرفه آب و هواست. مزیت ویژه کولرهای هوایی، عدم نیاز به منبع آب می باشد، بدین معنا که نیازی به نصب این تجهیزات در مجاورت منبع آب وجود ندارد. علاوه بر این، بدلیل هزینه های زیاد سیستم های انتقال آب و مشکلات زیست محیطی انتقال حرارت با استفاده از هوا ترجیح داده می شود.

در این مبدل ها بخارات گرم درون مجموعه ای از لوله ها که به صورت افقی کنار هم قرار گرفته اند توزیع می شود. جداره خارجی لوله ها به پره مجهز شده است تا سطح انتقال حرارت بین سیال داخل لوله ها با هوای خنک افزایش یابد.

مزایای استفاده از کولر های هوایی :

Advantages of using Air Coolers

 • Easy installationنصب آسان
 • Low maintenance costsهزینه های پایین نگهداری
 • Flexibility for any plantsقابلیت طراحی برای انواع سیستم ها
 • Low environmental impactsاثرات زیست محیطی پایین

USAGEکاربرد

Where we can use Air Coolers?موارد کاربرد مبدل گرمایی هوا خنک ( کولر هوایی)

این مبدل ها در کلیه مراحل صنایع نفت و گاز از صنایع بالادستی استخراج و انتقال گرفته تا پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی تحت شرایط گوناگون محیطی و برای سیال های مختلف با فشار، دمای متفاوت و مبرد بخار (مورد استفاده در مجتمع های نیروگاهی) استفاده می شود.

Major parts which are used in Air Coolersاجزا مبدل گرمایی هوا خنک (کولر هوایی )

یک مبدل گرمایی هوا خنک از قسمت های زیر تشکیل شده است :

  Fin tubes, tube bundle, Headerتیوب باندل (شامل هدر، تیوب، قاب کناری و نگهدارنده تیوب)

  Fanوسیله حرکت دهنده هوا (فن)

  A driver and speed reduction deviceسیستم گرداننده(موتور الکتریکی) و انتقال قدرت(تسمه یا چرخ دنده)

  Plenumپلنیوم و حلقه دور فن    (Plenum & Fan Ring)

  Supporting structure    سازه نگهدارنده

  Guards for rotating equipment & protection of the tube bundleمحافظ اجزا دوار نگهدارنده باندل

  Louvers for outlet process temperature controlمجرای کرکره ای عبور هوا  (Louvre)

  Steam coilکویل بخار

  Recirculation systemمحفظه مخصوص چرخش مجدد هوای گرم

  Stack – natural draft(Chimney Infect) دودکش ( تهویه طبیعی)

Different types of Air Cooler : انواع کولر های هوایی

 1. Forced Draftنوع دمشی (forced Draft)
 2. Induced Draftنوع مکشی (Forced Draft)

Fin Types انواع پره ها

1) Embedded

2) Extruded

3) L-Type

درباره کولر هوایی

مبدل حرارتی هوا خنک (کولر هوایی) وسیله یا تجهیزی است جهت انتقال حرارت مستقیم از یک سیال یا گاز به هوای محیط. یک روش جهت خنک کردن مایعات و گازها استفاده از دو منبع مقرون به صرفه آب و هواست. مزیت ویژه کولرهای هوایی، عدم نیاز به منبع آب می باشد، بدین معنا که نیازی به نصب این تجهیزات در مجاورت منبع آب وجود ندارد. علاوه بر این، بدلیل هزینه های زیاد سیستم های انتقال آب و مشکلات زیست محیطی انتقال حرارت با استفاده از هوا ترجیح داده می شود.

مزایای استفاده از کولر های هوایی

• نصب آسان • هزینه های پایین نگهداری •قابلیت طراحی برای انواع سیستم ها • اثرات زیست محیطی پایین

Where we can use Air Coolers?

The applications for air cooled heat exchangers cover a wide range of industries and products like oil, gas, petrochemical plants and refineries, Gas compressor packages, gas condensation (propane, refrigerants, etc.), Steam condensers (used in power plants & process applications).

Major parts which are used in Air Coolers

The air cooled heat exchangers consist of the following components:

font-weight: bold; list-style:square;
 • Fin tubes, tube bundle
 • Header
 • Fan
 • A driver and speed reduction device
 • Plenum
 • Supporting structure
 • Guards for rotating equipment & protection of the tube bundle
 • Louvers for outlet process temperature control
 • Steam coil
 • Recirculation system
 • Stack – natural draft
 • Different types of Air Cooler

  1. Forced Draft

  2. Induced Draft

  TOP