شرکت صنعتی سانتیگراد

شرکت صنعتی سانتیگراد در سال 1360 با هدف تولید تجهیزات تهویه صنعتی تاسیس شد. در سال 1367 با رویکرد بومی سازی محصولات مشابه خارجی طراحی ، ساخت ، نصب و خدمات پس از فروش سیستم های تهویه صنایع نساجی را در دستور کار خود قرارداد. این شرکت طی سه سال نخست تولید به عنوان برترین تامین کننده تجهیزات تهویه نساجی تثبیت شد و فروش رقیب خارجی ( شرکت LUWA سوئیس ) درایران تقریباً به صفر رسید. متعاقب آن شرکت سانتیگراد با موفقیت کامل صدها پروژه نساجی را پشتیبانی کرد.

این حوزه تا به امروز فعال بوده است .

از نیمه نخست دهه 70 شمسی سانتیگراد وارد بازار های نو ظهوری مانند مترو ، صنایع پودری ( سیمان ، پشم شیشه و … ) و حوزه انرژی شد و تولید محصولات تهویه مترو کلید در دست ، فیلترهای گوناگون و ایرکولر را در دستور کار خود قرار داد.

در سال 1375 شرکت سانتیگراد با توسعه توان فنی / مهندسی و عقد قرارداد انتقال تکنولوژی از شرکت GEA آلمان به عنوان تنها تولید کننده ایرکولرهای فرایندی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی شناخته شد .

اولین قرارداد با شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ، پروژه متانول خارک منعقد شد .

در همین سال تحقیق و توسعه ساخت سیستم های خنک کن نیروگاهی تحت عنوان سیستم Heller  برای نیروگاه های سیکل ترکیبی به انعقاد اولین قرارداد با شرکت مپنا منتهی شد .

رشد چشمگیر قراردادهای ایرکولرهای فرایندی و نیروگاهی ، مدیریت شرکت را بر آن داشت که این دسته فعالیت ها در قالب شخصیت جدید به نام شرکت کولر هوایی آبان برنامه ریزی شود .

در دوران تحریم مجموعه دو شرکت سانتیگراد و آبان از جمله فعال ترین و موفق ترین تامین کنندگان داخلی برای تامین نیازهای مشتریان حوزه انرژی بوده اند .

شرکت سانتیگراد تامین تجهیزات تامین هوای ایرکولر را بر عهده دارد .