واحد بازرگانی ، تدارکات و تأمین کالا

شرح وظایف  این واحد بشرح زیر میباشد:

  • انجام فعالیتهای مربوط به شناسایی و ارزیابی سازندگان ، تولید کنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی با همکاری امور مهندسی و تهیه Data Base جامع برای شرکت.
  • ارتباط با کارفرمایان و انجام فعالیتهای مربوط به جایگزین نمودنList Vendorهای مورد تأیید شرکت با Vendor List کارفرما و سنجش رضایت آنها.
  • انجام امور مربوط به فعالیتهای خرید و یا فروش در حوزه پروژه های شرکت بر اساس درخواست مدیران پروژه ها.
  • تهیه فرمت قراردادهای خرید داخلی و خارجی بصورت Data Base و استفاده از نقطه نظرات امور مهندسی ، برنامه ریزی ، حقوقی و مالی .
  • انجام امور بازاریابی در حوزه پروژه های EPC و O&M .
  • مشارکت در جلسات مربوط به مشارکت ها و کنسرسیوم ها و قراردادهای منعقده با آنها.
  • جمع آوری نظرات کارفرمایان و انتقال آن به مدیران ارشد مجموعه .
  • انجام استعلام و تدارکات بر اساس داده های خرید (MR) و پیگیری فیدبکهای سازندگان و فروشندگان از طریق امور مهندسی.
  • پشتیبانی پروژه ها از نظر تأمین تجهیزات و ماشین آلات و ابزارآلات و … .
  • ارتباط مداوم با کارفرمایان جهت تبادل اطلاعات.