واحد طراحی مهندسی

امور طراحی و مهندسی شرکت کولر هوایی آبان متشکل از نیروهای کارشناسی و مهندسی در بخش های مختلف بوده و در راستای تولیدات مجموعه علاوه بر تحصیلات مرتبط ، دوره های تخصصی مختلفی را گذرانده و تسلط کاملی بر روی نرم افزار محاسباتی و طراحی داشته و امکان ارائه خدمات طراحی در زمینه های زیر را دارند :

 • طراحی پایه و مفهومی
 • طراحی فرآیند
 • توسعه راه حل هایی برای مهندسی و تولید
 • طراحی مکانیکال
 • طراحی متالوژیکی
 • طراحی استراکچر
 • طراحی الکتریکال و ابزار دقیق

خدمات فنی و تدارکات خرید کالا شامل : تهیه مدارک خرید کالا به تفکیک بخش های مهندسی (MR) ، تهیه لیست سازندگان مورد تائید ، ارسال مدارک خرید برای سازندگان ، آنالیز فنی و مالی پیشنهادات سازندگان و مکاتبات فنی و مالی جهت نهایی سازی ، تهیه جدول مقایسه فنی و مالی سازندگان و انتخاب سازنده و ….

علاوه بر فعالیتهای طراحی در زمینه های تولیدات تخصصی مجموعه ، امور طراحی و مهندسی گروه صنعتی آبان مسئولیت طراحی پروژه های EPC پکیج های مربوط به سرویسهای جانبی در زمینه های پکیجهای تبرید ، برجهای خنک کننده ، کندانسورهای خنک کننده هوایی ، سازه های فلزی و … را نیز به عهده داشته که کلیه این طراحیها اعم از فرآیند ، سیویل ، سازه ، ابنیه ، مکانیک ، پایپینگ ، برق ، ابزار دقیق ، ایمنی و … در گروه صنعتی آبان صورت میپذیرد.

همچنین این امور وظیفه مشاوره و پشتیبانی فنی و مهندسی بخشهای مهندسی کارگاهی پروژه های اجرایی شرکت و رفع مشکلات و یا مغایرتهای طراحی و مهندسی بوجود آمده در مرحله اجرا را ، به عهده دارد.

اهم وظایف امور مهندسی به شرح ذیل میتواند تعریف شود:

 • تهیه پکیجهای فنی و مالی جهت شرکت در مناقصات و امور کاریابی.
 • قابلیت پشتیبانی فنی از پروژه های در دست اجراء .
 • ذخیره سازی صحیح تجربه و دانش فنی و اجرائیه کسب شده در پروژه ها جهت کارهای آتی شرکت.
 • جلوگیری از انجام کارهای تکراری و زائد که قبلاَ تجربه آن بدست آمده است .
 • جلوگیری از ایجاد بخش ها و واحدهای موازی فنی در شرکتها .
 • امکان نظارت و کنترل بر عملکرد دفاتر فنی کارگاه ها (پروژه ها).
 • تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت دفاتر فنی پروژه ها .
 • تدوین رویه ها و راهکارهای فنی، مهندسی و اجرایی.
 • تهیه ساختار شکست و برآورد زمانی برای امور برنامه ریزی جهت پروژه ها و پیشنهادات فنی.
 • کمک به تنظیم قراردادهای فنی مهندسی و اجرایی.
 • کنترل و نظارت بر طراحی پروژه های طرح وساخت.
 • تهیه مدارک ساخت
 • تهیه نقشه ها ی مهندسی و پروسیجرهای ساخت و تست
 • انجام عمیلات مهندسی خرید