Air Cooled Condenser (ACC)

Air Cooled Condenser (ACC)

کندانسور هوا خنک (ACC) سیستمی است که جهت خنک کردن بخار در نیروگاه های حرارتی، نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود. در این سیستم بخار در حالت خلاء یا نیمه خلاء وارد می شود و عمل تقطیر انجام و به صورت آب اشباع از آن خارج می شود. فشار خلاء یک پارامتر حیاتی است که در طول فرآیند طراحی باید در نظر گرفته شود.

کولر هوایی آبان به عنوان پیشگام در ساخت و تولید مبدل های حرارتی هوا خنک در منطقه خاورمیانه، توانسته است برای اولین بار ACC ها را بصورت چند ردیفه و تک ردیفه وارد بازار کند.

توسعه فناوری توسط تیم تحقیق و توسعه و  طراحی و مهندسی ما با همکاری مشاوران داخلی و بین المللی این شرکت انجام می شود.

ACC ها در سه نوع عمده عرضه می شوند:

  • کندانسور چند ردیفی - با لوله های مدور
  • کندانسور چند ردیفی - با لوله های بیضی شکل، گالوانیزه به عنوان فرآیند اتصال (MRG)
  • کندانسور تک ردیفی - با لوله های تخت بیضی شکل، لحیم کاری به عنوان فرآیند اتصال (SRC)