Convection Coils

از کانوکشن کویل ها برای ترک خوردگی گاز در صنایع نفت استفاده می شود. ترک خوردگی در پالایشگاه های نفتی، فرآیندی است که طی آن مولکول های هیدروکربن توسط گرما و معمولا فشار و گاهی اوقات کاتالیزورها به مولکول های سبک تر تجزیه می شوند. ترک خوردگی مهمترین فرآیند برای تولید تجاری بنزین و سوخت دیزل است. شش عدد ماژول کانوکشن کویل برای شرکت پتروشیمی کارون توسط شرکت کولر هوایی آبان ساخته شده است. این ماژول ها سری هستند و گاز داغ از بالا وارد و از پایین خارج می شود.